HISTORICKÁ

Kachlová kamna rokoko, klasik a secese jsou repliky původních historických originálů. Roková kamna, která vyrábíme, jsou součástí interiéru zámku v Bruntále. Originál kamen “Klasik” je v majetku naší firmy a vlastníme i některé jiné typy starých kachlů, jejichž repliky vyrábíme. Jsme schopni vyrobit jakákoliv historická kamna na zakázku buď podle dostupného originálu, případně podle fotodokumentace. Restaurovali jsme například kamna na zámku v Herálci, který nyní slouží jako luxusní hotel. Kamna jsme stavěli např. na zámku v Dětenicích, Luka nad Jihlavou, Haliči, paláci Qusisana v Karlových Varech a v mnoha dalších.

Ukázky rekonstrukcí historických kachlových kamen

Ukázka č. 1 – Chateau Herálec

Ukázka č. 2

Ukázka č. 3