Změny pro kamnáře

Kamnáři budou muset stavět ekologičtěji – nařizují to evropské normy…

Evropská norma zpřísňuje od roku 2022 emisní limity pro individuální stavby kuchyňských kamen, čili sporáků. To znamená, že od tohoto roku se při stavbě kuchyňských kamen nebude moct použít klasické roštové topeniště, jak je známe od “nepaměti”,  ale topeniště bezroštové. Stavba se stane poněkud složitější a tím pádem dražší. Chápeme jistě dobrý úmysl odborníků z Evropské unie o co nejekologičtější prostředí, které nakonec dýcháme všichni. Můžeme však zde polemizovat o tom, jak velký je emisní rozdíl v bezroštovém a roštovém topeništi a jak velký význam tato norma bude mít z globálního hlediska.

Jistě tam nějaký rozdíl bude, v bezroštovém topeništi by měla být vyšší spalovací teplota a tudíž i lepší výsledek ve škodlivých látkách obsažených ve zplodinách. Troufáme si ale tvrdit, že rozdíl bude podstatně menší, než jak uvádí kolega kamnář Jíra v článku na Novinkách.cz. On totiž tvrdí, že zplodin bude méně až o 80% (sic). Ideální laboratorní podmínky se poněkud liší od těch, které budou při provozu kamen v domácím prostředí. Nehledě na to, že množství takto postavených kuchyňských kamen nemá v globálním měřítku na kvalitu ovzduší žádný zásadní vliv. Důležitější je však něco docela jiného, než jestli jsou kamna s nebo bez roštu. A to je čím se topí. Pokud budou majitelé kuchyňských kamen topit mokrým dřevem, případně přidávat do kamen cokoliv, co vypadá, že by mohlo hořet, je zcela lhostejné, jaké budou mít topeniště.